Chiều nay, 15/5, Hà Nội, VNPT đã tổ chức lễ bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn. Ông Lương Mạnh Hoàng – Thành viên Hội đồng thành viên VNPT, Giám đốc Công ty VTN và ông Ngô Hùng Tín – Tổng Giám đốc Công ty VNPT Technology được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Cụ thể, theo Quyết định số 97/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCBLĐ ngày 15/5/2015, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT đã ký điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Lương Mạnh Hoàng – Giám đốc công ty Viễn thông liên tỉnh giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT.

Quyết định số 96/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCBLĐ ngày 15/5/2015, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT đã ký điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Hùng Tín – Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Công nghệ công nghiệp bưu chính viễn thông (VNPT Technology) giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.

Tại buổi lễ, hai Phó tổng giám đốc VNPT vừa được bổ nhiệm đều bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Hội đồng thành viên giao trách nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT. Nhận nhiệm vụ mới trong thời điểm Tập đoàn đang chuyển biến mạnh mẽ, xác định sẽ có rất nhiều thách thức, hai tân Phó Tổng giám đốc rất tin tưởng với trí lực và sự quyết tâm, cũng như nhiệt huyết, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.